CryingPuppet Darkzine
Search in 37 Band, 406 Album, 3713 Tracks

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # - Random Band

Dimmu Borgir

  • Black Metal / Norway
Dimmu Borgir - Rehearsal August 1994

Rehearsal August 1994

Self - 1994

Lyrics

Raabjørn Speiler Draugheimens Skodde

Langt...der borte i mørket
Gjennom tretopper der månelys driver
Langt...der borte i all tåke
Inn gjennom min sjel den sorte angst river

På de mosegrodde steiner de seg viser
Når nattemørket har senket seg over
Ekkoene...fra deres grufulle jamring
Endeløst...du kan høre

I horisonten langt vekk
Skimtes den sigende skådde
Horder av ild rider månelyset i flokk
Ved daggry de samles ved en bortgjemt ådde

Den iskalde snøen
Har kommet
Denne gang
I evig fokk

[English translation:]

Raabjorn Reflect Ghost Ship´s Mist

Long... there away in darkness
Through treetops there moonlight shines
Long... there away in all mist
Inside my soul the black anxiety tears

On the moss-grown stones they show themselves
When night-darkness has fallen
Echoes... from their horror-full moanings
Endless... you can hear

In the horizon far away
Is glimpsed the talking mist
Hordes of fire ride in a flock
By daybreak they gather by a hidden-away headland

The ice-cold snow
Has come
This time
In everlasting snowfall

[Alternative English translation:]

Raabjørn Reflects The Mists Of Draugheim

Way over there in the darkness
Through treetops where moonlight glides
Way over there in masses of fog
In through my soul the dark angst rends

On stones covered in moss they show themselves
When the dark of night covers over
The echoes from their horrid screams
Endlessly you may hear

Far away in the horizon
Apears a gliding mist
(like) hordes of fire the moonlight rides in throng
By dawn they gather by a hidden cape

The chilling snow
Has arived
This time
In eternal blizzard

Hunnerkongens Sorgsvarte Ferd Over Steppene

Endeløst du kriget på steppene
Nadeløst du herjet i fjellene
Du tok dine seire med storm
Knuste fienden ved din hand

Åh, Attila!
Gjør meg til din tjener
Åh, Attila
Ta meg til din hæær

Du levde i mørket
Du vandret i sorg
Du plyndret med sal til hest
En stolt og stridig konge
Som erobret hver en borg
For så å heise fanen til fest

Attila, hunnernes konge
Krigenes herre, vår far
Du hentet din styrke fra mørke
Og på tokt med deg jeg nå drar

[English translation:]

[The King of the Huns´ Sorrow Black Journey Over The Steppes]

Endlessly you fought on the steppes
Unmercifuly you ravaged in the montains
You took you victories with storm
Cruched your enemies with your hand
Oh, Attila!
Make me your servant
Oh, Attila!
Take me into your army
You lived in the darkness
You wandered in greif
You plundered with steel on horse
A proud and stubborn king
Which conquered each fortress
To so hoist the banner to feast
Attila, king of the Huns
King of warriors, our father
You gathered your strength from the darkness
And on plundering I now with you go

For All Tid

Hver en tåre er frosset,
Vår sjel er lenket,
Vårt hat er blodig.

All glede er svunnet,
All latter er forsvunnet,
Alt liv skal ende i død.

I et kalt og øde landskap,
Skal den sorte horde tre frem,
Vår herre skal stige
Opp for all tid, reise sitt rike igjen.

Vår kamp skal belønnes,
Våre nav skal prises,
Våre sinn skal dra den grene,
Og hans kjærlighet skal evig gå tapt.
All moral skal forkastes,
Du vil men du dør av skam.

Nå er tiden kommet,
Ja knus de godes ord,
La oss for alltid bli herskere på denne jord.

[English translation:]

[For All Time]

Every tear is frozen
Our soul is linked
Our hate is bloody
All happiness is gone away
All laughter is gone away
All life shall end in death
In a cold and deserted landscape
Shall the black horde step from
Our lord shall rise
Up for all time, rise his kingdom again
Our struggle shall be rewarded
Our names shall be written
Our minds shall pull the bough
All morality shall be cast away
You want but you die of shame
Now is the time come
Yes break the word of the good
Let us for all time become rulers on this earth

Latest Album

Abrahadabra
Abrahadabra
2010

Members

Daray
Drum
Silenoz
Guitar
Cyrus
Bass Guitar
Galder
Guitar
Shagrath
Vocal

Links

Related Bands